Međimurski Štacun
Trg Eugena Kvaternika 5
40000 Cakovec
Tel:  097 708 7180

Mail:
medimurski.stacun@gmail.com

Kontakti pojedinih proizvođača navedeni su u pregledu njihovih profila.
OPG Borović Ivan

Donji Pustakovec 89, Donji Pustakovec, Hrvatska

OPG Hažić Tatjana

Jurovčak 72, Jurovčak, Hrvatska

OPG Lesjak Dario

Ulica Ivana Gorana Kovačića 50, 40000, Čakovec, Hrvatska

OPG Lovrenčić Danijel

Čakovečka ulica 14, Palovec, Hrvatska

OPG Matija Mesarić

Ulica kralja Tomislava 1A, Belica, Hrvatska

OPG Mirjana Biber

Glavna ulica 24, Podturen, Hrvatska

OPG Nenad Preiner

Sveti Urban 275, Sveti Urban, Hrvatska

OPG Sarač Nedin

Ulica Slavka Kolara 43, 40000, Čakovec, Hrvatska

OPG Trupković

Ulica Rade Končara 24, Novo Selo Rok, Hrvatska

Vinogradarstvo i podrumarstvo Tomšić

Železna Gora 56, 40312, Štrigova, Hrvatska

Lokacije Proizvođača: