Krumpir crveni (belarosa , masai, i labela)

2,50 kn

Proizvođač..: OPG Matija Mesarić
Prodajna količina

1 kilogram