Međimursko meso – VRATINA

165,75 kn

Dostupan

Prodajna količina

1 kg

Opis:

Svinjska vratina rasoljena tj. salamurena na tradicionalan način nakon čega je sušena/dimljena a potom pečena i stavljena u slanine tj. kosanu mast, gdje odstoji minimalno 3 mjeseca do pakiranja. Svinje od kojih se proizvodi rade,  uzgojene su na vlastitom imanju.