Rajčica (attiya i mahitos)

8,00 kn

Proizvođač..: Holera d.o.o.

Opis:

Dostupnost proizvoda od 1.6. do 1.10.

Prodajna količina

1 kilogram