OPĆI UVJETI POSLOVANJA

PRODAVATELJ:

Socijalna poljoprivredna zadruga Domači vrt
Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec, Hrvatska
Adresa elektroničke pošte: medimurski.stacun@gmail.com

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem (MBS) 070120869
OIB 32275516169

Tijelo nadzora: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

Upravitelj: Ivan Blažon

Transakcijski računi otvoreni u:
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.: HR7324020061100816115

KUPAC :

Punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba odnosno njezin zastupnik koja odabere barem jedan proizvod na internet stranici, ubaci ga u košaricu, odabere način plaćanja i pošalje narudžbu prodavatelju.

Kupac je odgovoran za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom naručivanja i/ili kupovine proizvoda u web trgovini mz.najboljelokalno.com . Za kupovinu se nije potrebno registrirati.

KORISNIK

Svaka osoba koja pristupi internet stranici mz.najboljelokalno.com, bilo u svrhu razgledavanja ili kupnje proizvoda koji se nude na toj stranici.

Korištenjem internet stranice mz.najboljelokalno.com smatra se da su korisnici stranice u svakom trenutku upoznati s Općim uvjetima poslovanja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Socijalna poljoprivredna zadruga Domači vrt zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ukinuti ili zamijeniti sadržaj od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja. Stoga su korisnici dužni prilikom svake posjete internet stranici mz.najboljelokalno.com pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. U suprotnom, Prodavatelj se oslobađa bilo kakve odgovornosti.

Korisnik prihvaća činjenicu da ponekad može biti otežan i/ili onemogućen pristup internet stranici mz.najboljelokalno.com zbog održavanja stranice ili zbog događaja na koje Socijalna poljoprivredna zadruga Domači vrt nema utjecaja.

Zabranjeno je koristiti internet stranice mz.najboljelokalno.com na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani. Korisnici ne smiju putem ove internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih te koji su po svojoj prirodi nezakoniti.

Socijalna poljoprivredna zadruga Domači vrt se u potpunosti odriče odgovornosti za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani korištenjem internet stranice mz.najboljelokalno.com .

Korištenje internet stranice mz.najboljelokalno.com se ne naplaćuje.

Jezik komunikacije na internet stranici mz.najboljelokalno.com je hrvatski jezik.

PREDUGOVORNA OBAVJEST

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv

način obavijestiti o:

1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti

2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte

3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa

4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka

5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed

6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi

7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca

8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji

9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani ​raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način

10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona

11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke

13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu

14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona

15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje

16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji

17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja

18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja

19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati

20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ​​ovim Općim uvjetima.

Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošačudostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

POSTUPAK KUPOVINE

1. odabrati kategoriju (…)
2. odabrati podkategoriju (npr…)
3. odabrati proizvod
4. odabrati količinu – ukoliko je to 1 (jedan), potrebno je samo kliknuti na “Dodaj u košaricu”. Ukoliko želite veću količinu, potrebno je kliknuti na + do željenog broja pa onda ići na “Dodaj u košaricu”.
5. ako se želi nastaviti s kupnjom drugih proizvoda, potrebno je ponoviti radnje (od 1 do 4)
6. kad je odabir proizvoda gotov, kliknuti na “Vidi košaricu”.
U tom je pregledu moguće ispraviti narudžbu – mijenjati količinu, brisati odabrane proizvode. Kod mijenjanja količine potrebno je kliknuti “Ažuriraj košaricu”.
7. odabrati željeni način dostave (u slučaju da je odabrana dostava na adresu potrebno je upisati tražene podatke i nakon upisa kliknuti na “Ažurirajte ukupno”)
8. krenuti na plaćanje – unijeti obavezne podatke, provjeriti narudžbu i izabrati način plaćanja
9. naručiti

UVJETI PRODAJE

Prodavatelj se obvezuje davati što točniji opis proizvoda ponuđenih u web trgovini i sliku, no ne može jamčiti stopostotnu točnost prikazanih podataka. Moguća su odstupanja stvarnih podataka proizvođača od podataka dostupnih na internet stranici prodavatelja. Također, slike treba shvatiti informativno.

Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena u web trgovini nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, prodavatelj zadržava pravo na izmjenu u kojem slučaju će informirati kupca o promjeni ili ispravnosti cijene te omogućiti da se narudžba potvrdi ili otkaže.

Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti naručene artikle, kontaktirati će kupca telefonskim putem ili putem dostavljene adrese kako bi ga obavijestio o tome i ponudio alternativu.

Kod izvršenja obvezujuće narudžbe, odnosno sklapanja ugovora na daljinu, kupac potvrđuje da je upoznat o svim glavnim informacijama koje kupac treba znati prilikom zaključenja ugovora na daljinu, a sve u skladu sa čl. 57. Zakona o zaštiti potrošača i Općim uvjetima poslovanja prodavatelja.

Načini plaćanja

Web trgovina internet stranice mz.najboljelokalno.com omogućuje kupnju odabranih artikala plaćanjem debitnom/kreditnom karticom (VISA, MASTERCARD, MAESTRO). Uslugu plaćanja karticama omogućava CorvusPay. Podaci o karticama ne pohranjuju se u sustavu internet trgovine mz.najboljelokalno.com već su pohranjeni kod pružatelja usluge online plaćanja. CorvusPay nije uključen u ugovorni odnos između prodavatelja i kupca.

Kupljena roba se ne isporučuje na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na transakcijskom računu prodavatelja. Ukoliko se uplata izvršava iz inozemstva, sve troškove transakcija snosi kupac.

Sve cijene prikazane na stranicama web trgovine mz.najboljelokalno.com iskazane su u hrvatskim kunama i uključuju zakonsku stopu poreza na dodanu vrijednost.

Uplata se potom može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili na način na koji inače kupac plaća svoje obveze (npr. općom uplatnicom u pošti, Financijskoj agenciji, banci…).

Račun za plaćene naručene artikle šalje se na e-mail adresu nakon izvršene dostave odnosno izdaje se kod osobnog preuzimanja.

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja karticama provode se u hrvatskim kunama. Ukoliko se plaća nekom drugom valutom, iznos koji će teretiti karticu dobije se preračunavanjem hrvatskih kuna u izabranu valutu, a prema tečaju Hrvatske narodne banke. Kod plaćanja navedeni iznos preračunava se u lokalnu valutu prema tečaju kartičarske kuće. Posljedica plaćanja u drugim valutama je moguće manje odstupanje naplaćenog iznosa od iznosa prikazanog u internet trgovini.

Dostava

Prilikom same narudžbe, kupac može zatražiti i njenu dostavu. Dostava se vrši nakon što je kod prodavatelja evidentirana uplata ukupnog iznosa.

Plaćenu i evidentiranu uplatu narudžbe moguće je preuzeti i osobno kod prodavatelja, bez dostave. Prije osobnog preuzimanja, potrebno je provjeriti da li su kupljeni artikli spremni za preuzimanje (telefonom, e-mail-om).

Trošak dostave nije uključen u istaknutu cijenu artikla. Točna cijena dostave za kupljene artikle biti će izračunata prema težini ili obujmu odabranih artikala te prema mjestu dostave i navedena u košarici kod potvrđivanja narudžbe. Dostava vrijedi samo za područje Republike Hrvatske, a obavlja se putem dostavne službe koju izabere prodavatelj sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Za pošiljke većih gabarita dostava je moguća do prve fizičke prepreke koja onemogućava prilaz dostavnom vozilu stambenom objektu.

Smatra se da je dostava izvršena u trenutku predaje artikla prodavatelja dostavnoj službi. Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručene artikle u roku od 1-7, a najkasnije 15 radnih dana nakon primljene uplate.

Primljenu pošiljku kupac je dužan odmah pregledati i usporediti s otpremnicom i/ili računom. Smatra se da je uručena pošiljka količinski ispravna i u neoštećenom stanju potpisom dostavnice od strane kupca.

Ukoliko se prilikom preuzimanja pošiljke primijeti vanjsko oštećenje ili nedostatak, kupac je dužan dostavljaču to reklamirati i tražiti sastavljanje zapisnika o šteti. Kupac nije obvezan preuzeti pošiljku i može odbiti primitak. U tom slučaju kupac ne snosi troškove dostave oštećene pošiljke.

Ako kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti ispravnu pošiljku, prodavatelj ima pravo tražiti nadoknadu svih troškova vezanih za dostavu te pošiljke.

Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko Kupac zaboravio svoju lozinku, ili će isti postat poznat trećoj osobi. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promjenama registriranih podataka.

Povrat i reklamacije

Sukladno čl. 10. Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) svi prigovori te reklamacije vezane za materijalne nedostatke proizvoda mogu se izreći u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te putem telefaksa na jednu od adresa prodavatelja:

Dr. Ivana Novaka 38, 40 000 Čakvoec, Hrvatska
e-mail: medimurski.stacun@gmail.com

Pravo na reklamaciju kupac stječe ukoliko:

– se dostavljeni artikli razlikuju od naručenih
– su dostavljeni artikli oštećeni prilikom isporuke.

U slučaju da se nakon primitka kupljenog artikla od strane kupca pokaže da artikl ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru :

– zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,
– zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugi artikl bez nedostatka,
– zahtijevati sniženje cijene,
– raskinuti ugovor i tražiti povrat novca.

Cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom (čl. 420. Zakona o obveznim odnosima).

Ukoliko se kupac odluči za raskid ugovora i povrat novca, mora prodavatelju najprije dati primjereni rok za ispunjenje ugovora, odnosno rok da isporuči artikl bez nedostatka. Tek nakon tog roka, ako prodavatelj ne isporuči artikl bez nedostatka, kupac može raskinuti ugovor i tražiti povrat uplaćenog iznosa.

Zahtjev za povratom se obavezno dostavlja prodavatelju u pisanom obliku, a u prilogu mora biti račun iz kojeg je vidljiva kupnja kod prodavatelja.

Materijalni nedostaci proizvoda

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke artikala koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Nedostatak postoji (čl. 401. Zakona o obveznim odnosima) :

– ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
– ako stvar nema potrebna svojstva za svoju posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
– ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
– kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
– ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja,
proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
– ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
– ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Odgovornost iz jamstva postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list.

Jamstvo ne uključuje:

– kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
– kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
– kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
– rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
– kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,…)
– baterije ili kvarove nastale curenjem baterija
– mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.

Jamstvo prestaje u slučaju:

– dogradnje, pregradnje ili bilo kakve neovlaštene izmjene na proizvodu
– ako je proizvod ugrađivan, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
– korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
– ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog pakiranja

Odgovornost kupca za umanjenje vrijednosti robe

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Stoga se preporuča da kupac, unatoč tomu što je preuzeo pošiljku neoštećene ambalaže, pažljivo otvara proizvod i što manje oštećuje ambalažu jer oštećena ambalaža utječe na vrijednost proizvoda.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Prema čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana, a koji rok počinje teći od dana kada je kupcu, odnosno osobi koju odredi kupac (a koja nije prijevoznik), kupljena roba predana u posjed.

U skladu sa čl. 74. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ugovor jednostrano raskida prije isteka navedenog roka putem bilo koje nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, a koja mora sadržavati: ime i prezime osobe koja raskida ugovor, njezina adresa, broj telefona, telefaksa ili adresa elektroničke pošte, sve prema Pravilniku o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Navedeni obrazac ili izjavu potrebno je poslati na adresu prodavatelja, putem telefaksa ili elektroničke pošte.Navedenu nedvosmislenu izjavu o odluci o jednostranom raskidu ugovora Kupac može poslati koristeći primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na ovoj POVEZNICI​ .

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti kupcu potvrdu o primitku obrasca/izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Dodatne informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora mogu se pronaći na poveznici: Zakon o zaštiti potrošača.

2. OBVEZA PRODAVATELJA U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

U slučaju raskida ugovora, u skladu sa čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača, prodavatelj je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je zaprimljen obrazac/izjava o jednostranom raskidu ugovora, vratiti kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

Iznimno, prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja prodavatelju osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

3. OBVEZA KUPCA U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje ili preda robu prodavatelju, odnosno osobi koja je ovlaštena od strane prodavatelja za primanje robe.

Kupac snosi izravne troškove povrata robe prodavatelju.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

4. ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u situacijama navedenima u čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača:

predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora

ugovor Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu

Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove prodavatelj i kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu.

Moguće je i alternativno rješavanje sporova koje provode:

Hrvatska udruga za mirenje ( hum.mirenje@gmail.com )
Hrvatska gospodarska komora (Centar za mirenje: mirenje@hgk.hr, Sud časti HGK: sudcasti@hgk.hr )
Hrvatska obrtnička komora (Centar za mirenje: mirenje@hok.hr, Sud časti HOK: sud-casti@hok.hr )
Hrvatska udruga poslodavaca (Centar za mirenje: hup@hup.hr )

Privatnost

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Socijalna poljoprivredna zadruga Domači vrt posebnu pažnju posvećuje privatnosti i zaštiti osobnih podataka naših kupaca. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka Europske unije, kao i Zakonu o zaštiti osobnih podataka i drugim zakonskim propisima Republike Hrvatske, prikupljamo samo najnužnije osobne podatke korisnika u svrhu obrade upita i/ili narudžbe. Prilikom slanja upita i/ili narudžbe kupac daje suglasnost za obradu svojih podataka. Svaki korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili ažuriranje svojih podataka slanjem obavijesti na medimurski.stacun@gmail.com .

Osobni podaci se štite sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim stranama osim onim poslovnim partnerima koji su nužni za realizaciju isporuke narudžbe i/ili servis. Socijalna poljoprivredna zadruga Domači vrt ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka.

Uporaba kolačića (cookie datoteka)

Web stranica koristi kolačiće (cookie datoteke) da bi se način rada prilagodio vašim potrebama. Kolačić (cookie) je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Kolačići (cookie datoteke) ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Kolačići (cookie datoteke) dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Automatsko bilježenje informacija

Naš poslužitelj koristi statistički softver, standardno obilježje svih web poslužitelja koji nije karakterističan samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućavaju nam da web stranice prilagodimo na način da budu što jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica i sl.). U ovom slučaju ne bilježe se nikakvi osobni podaci.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li https://mz.najboljelokalno.com/ kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi https://mz.najboljelokalno.com/?

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti

Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim poveznicama:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Zaštita vaših podataka

Ulažemo sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Vaši podaci su konstantno zaštićeni od gubitka, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja. Podaci su dostupni samo osobama kojima je to nužno za obavljanje posla, a svi naši zaposlenici i partneri obvezali su se na povjerljivost podataka.

Maloljetnici

Osobe mlađe od 18 godina ne bi smjele davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon proteka zakonski utvrđenih rokova ili temeljem vašeg zahtjeva za brisanjem podataka. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo da nas kontaktirate na medimurski.stacun@gmail.com .

Nadalje, slobodni ste zahtijevati informacije o svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom, tko je još izvan naše organizacije primio vaše osobne podatke od nas, koji je izvor osobnih podataka (ako nam ih niste dali izravno) i kako dugo ćemo čuvati te podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Uz određene iznimke možete zatražiti da ih izbrišemo ili prestanemo s njihovom obradom ili možete samo tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog kontaktiranja (direktni marketing).

Ako podnesete zahtjev za ostvarivanje vaših prava obzirom na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razloga ne možemo ispuniti vaš zahtjev, poslat ćemo vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili vašem zahtjevu.

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo vas i nadležno nadzorno tijelo e-mail porukom u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi nećemo vam poslati u slučaju:

– ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivim bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
– ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
– ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo vas obavijestiti putem sredstava javnog obavještavanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), Zagreb, Martićeva 14.

Promjene naše Politike privatnosti

U slučaju promjena naše Politike privatnosti obavijestit ćemo vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Osobne podatke ne proslijeđujemo neovlaštenim osobama niti organizacijama, niti ih koristimo za neke druge, nepredviđene i nedozvoljene svrhe.

Prilikom plaćanja kreditnim karticama u web trgovini mz.najboljelokalno.com, kupac broj kreditne kartice i druge podatke upisuje izravno u obrazac pružatelja usluge online plaćanja, koji je sigurnom SSL vezom spojen s našom web trgovinom. Podaci o kreditnim karticama kupaca ne pohranjuju se u sustavu web trgovine mz.najboljelokalno.com te ni na koji način nisu izloženi dohvatu niti neovlaštenom korištenju od strane trećih osoba.

Da bi se zaštitili osobni podaci i sami korisnici su odgovorni i dužni voditi brigu o sigurnosti svoje e-mail adrese te odgovarajuće antivirusne zaštite svog računala.

Sigurnost

CorvusPay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka

Tajnost podataka kupca zaštićena je i osigurana korištenjem SSL enkripcije. Podržan je svjetski standard 128-bitnog SSL šifriranja za sigurnu kupovinu u web-trgovini. SSL – Secure Socket Layer enkripcija – tehnologija je koja omogućuje sigurnu komunikacijsku putanju između kupca i sustava kartične naplate i obrnuto. Na taj način sprječava se neovlašteno pristupanje podacima tijekom njihovog prijenosa. Brojevi kreditnih kartica se ne čuvaju u sustavu i nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) najviši je informacijski sigurnosni standard za organizacije koje pohranjuju, procesiraju ili prenose informacije o karticama i njihovim vlasnicima. Definiran je na globalnoj razini od strane najjačih kartičnih organizacija.

CorvusPay PCI DSS Level 1 certifikat posjeduje od 2012. godine i svake ga godine uspješno obnavlja!

3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu

Mastercard® SecureCode™ je usluga Mastercarda i izdavatelja vaše kartice koja vam pruža dodatnu sigurnost prilikom online kupovine. Za korištenje ove usluge nije vam potrebna nova Mastercard ili Maestro® kartica. Vi birate svoj osobni Mastercard SecureCode i nikada ga ne dijelite internetskim trgovcem. Privatni kod znači dodatnu sigurnost protiv neautorizirane upotrebe vaše kreditne ili debitne kartice kada kupujete on-line.

Svaki puta kada plaćate online vašom MasterCard ili Maestro karticom, otvara se prozor izdavatelja vaše kartice i traži vas da unesete osobni SecureCode, jednako kao što vas traži da unesete PIN na bankomatu. U samo nekoliko sekundi izdavatelj kartice potvrđuje vaše podatke i omogućava vam da završite svoju online kupovinu.

Opširnije o Mastercard® SecureCode™ usluzi pogledajte na poveznici.

Verified by Visa – Ista kartica, dodatna online sigurnost.

Verified by Visa je usluga koja vam omogućava online kupovinu uz dodatnu sigurnost. Jednostavnim postupkom Verified by Visa vaš identitet se potvrđuje prilikom kupovine u online trgovinama uključenima u program. Ovaj pogodan način kupovine moguć je putem vaše postojeće Visa kartice.

Osim toga, Verified by Visa je brz postupak. Potrebno je samo jednom registrirati svoju karticu i sastaviti svoju vlastitu lozinku. Potom, nakon obavljene kupnje u trgovinama uključenima u program, pojavit će se Verified by Visa prozor. Jednostavno unesite svoju lozinku i kliknite na “submit”. Vaš je identitet potvrđen, a kupovina sigurna.
Kako biste aktivirali Verified by Visa na svojoj Visa kartici ili saznali više o ovome, kontaktirajte svoju financijsku ustanovu koja vam je izdala vašu Visa karticu.

Opširnije o Verified by Visa usluzi pogledajte na poveznici.