Uvjeti korištenja

Korištenjem internet stranice https://mz.najboljelokalno.com zbog prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu pribavljanja informacija o proizvodima ili bilo koju drugu svrhu.

1. OPĆE ODREDBE

Vlasnik Internet stranice ove Opće uvjete stavlja na raspolaganje Posjetiteljima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice https://mz.najboljelokalno.com u svrhu dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

1.1. Pojmovi

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:

Vlasnik Internet stranice https://mz.najboljelokalno.com

Poljoprivredna zadruga Najbolje lokalno
Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec, Hrvatska
Adresa elektroničke pošte: medimurski.stacun@gmail.com
Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem (MBS) 070120869
OIB 32275516169
Tijelo nadzora: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb
Upravitelj: Ivan Blažon
Transakcijski računi otvoreni u:
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.: IBAN: HR7324020061100816115

Posjetitelj Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na https://mz.najboljelokalno.com, u svrhu razgledavanja proizvoda koji se nude na toj stranici.

Korisnički podaci – cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Posjetitelju Internet stranice pristup zaštićenim područjima Stranice.

Korištenje: https://mz.najboljelokalno.com: pristup stranici https://mz.najboljelokalno.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste.

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na https://mz.najboljelokalno.com, a koje je moguće razgledati putem Internet stranice;

Sadržaj uključuje: sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način sadržaj svakog e-maila kojeg se šalju Posjetiteljima Internet stranice informacije u vezi proizvoda u određenom razdoblju.

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristup Internet stranici

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Posjetitelj Internet stranice se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

1.3. Prihvaćanje Općih uvjeta

Korištenjem https://mz.najboljelokalno.com smatra se da je Posjetitelj upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. mz.najboljelokalno.com otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica nije pročitao Opće uvjete.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Obveze Posjetitelja prilikom korištenja

Posjetitelj Internet stranice se obvezuje da neće:

• Koristiti Internet stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima.
• Unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Vlasnika Internet stranice ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem web stranica Posjetitelju se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Vlasnik Internet stranice izričito zadržava i ne prenosi na Posjetitelja bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

Posjetitelj osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Posjetitelji https://mz.najboljelokalno.com mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje isključivo na mjesta koja dozvoli Vlasnik Internet stranice, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Vlasnika Internet stranice zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava sve postavljene sadržaje te izbriše sadržaje koji ne odgovaraju gore navedenim pravilima.

Postavljanjem sadržaja, teksta, fotografija, videa ili bilo kojiih drugih materijala na https://mz.najboljelokalno.com Posjetitelji daju Vlasniku Internet stranicene ekskluzivno, trajno, neopozivo i potpuno pravo korištenja, reprodukcije, izmjena i prilagodbi, izdanja, prijevoda, kreiranja izvedenih sadržaja te prikazivanja i distribucije takvih sadržaja diljem svijeta putem svih medija bez obveze plaćanja naknade. Posjetitelji ujedno daju Vlasniku Internet stranice i njegovim partnerima pravo korištenja imena i/ili znaka koje ste naveli sa sadržajima.

Postavljanjem sadržaja bilo kojeg tipa ili oblika na https://mz.najboljelokalno.com Posjetitelji potvrđuju i jamče da:

• su vlasnici sadržaja kojeg postavljaju ili da na isti, na bilo koji drugi način imaju prava za korištenje;
• su sadržaji istiniti;
• korištenje sadržaja kojeg postavljaju ne povređuje ova pravila te neće nanijeti štetu trećim osobama;
• će nadoknaditi štetu za čiju se naknadu zahtjevi postave prema Vlasniku Internet stranice, a zbog eventualne štete koja bi nastala vašim sadržajima.

Vlasnik Internet stranice zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava i/ili briše sve postavljene sadržaje.

Vlasnik Internet stranice ne preuzima nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji postavljaju Posjetitelji ili bilo koja treća strana. Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, Posjetitelj će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju Posjetitelj se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštovati odredbe ovih Općih uvjeta.

Fotografije proizvoda prikazane na https://mz.najboljelokalno.com su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Vlasnik Internet stranice ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Posjetitelji vide na zaslonu svog monitora.

Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo Vlasnika Internet stranice nad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Vlasnika Internet stranice.

Sadržaj, onako kako je definiran u točki 1.1 uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranici, isključivo je vlasništvo Vlasnika Internet stranice i zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njegova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Vlasnik Internet stranice zadržava sva autorska prava stečena na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje) za korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.

Sav softver koji se koristi na https://mz.najboljelokalno.com vlasništvo je Vlasnika Internet stranice ili dobavljača softverskih rješenja i također je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Nije dozvoljeno korištenje stranice https://mz.najboljelokalno.com ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Vlasnika Internet stranice (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Vlasnik Internet stranice. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Vlasnika Internet stranice bez izravne pisane dozvole Vlasnika Internet stranice.

Vlasnik Internet stranice ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na https://mz.najboljelokalno.com, od strane Posjetitelja ili bilo koje treće osobe koja nije ovlaštena osoba Vlasnika Internet stranice. Vlasnik Internet stranice također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Posjetitelju time što se Posjetitelj oslonio na informacije dobivene putem https://mz.najboljelokalno.com. Posjetitelji preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili sjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem https://mz.najboljelokalno.com.

2.3. Odricanje od odgovornosti

2.3.1. Korištenje

Vlasnik Internet stranice se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

2.3.2. Uređaji

Vlasnik Internet stranice se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na https://mz.najboljelokalno.com i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja https://mz.najboljelokalno.com ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Vlasnik Internet stranice.

2.3.3. Oglašavanje

Dio stranica https://mz.najboljelokalno.com predviđen je za oglašavanje proizvoda i usluga trećih strana. Te treće strane (oglašivači) su dužni oglasne materijale, vizuale i ostale sadržaje usuglasiti sa zakonskim normama i pravilima. Vlasnik Internet stranice nije odgovoran za bilo kakve protupravnosti, pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

2.4. Izmjena Općih uvjeta

Vlasnik Internet stranice je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj https://mz.najboljelokalno.com, pod uvjetom javne objave na https://mz.najboljelokalno.com Internet stranici, a zbog čega su Posjetitelji dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Vlasnika Internet stranice bilo kakve odgovornosti.

2.5. Prijave povrede zaštite i prava

Vlasnik Internet stranice poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

2.6. Sporovi

Vlasnik Internet stranice i Posjetitelj će sve​ možebitne sporove uvijek nastojati riješavati​ sporazumno, a ako u tome nikako ne bi​ uspjeli, nadležan je stvarno nadležni sud u Varaždinu. Sporovi se mogu riješavati​ i izvansudski u slučaju prijedloga za mirenje​ pri ovlaštenom centru za mirenje​ u skladu sa Zakonom o mirenju i Pravilnikom odabranog centra za mirenje ili pri Sudu časti Hrvatske gospodarske komore (HGK) u slučaju prijave kupca Sudu časti, na koja prava potrošača upućuje Zakon o zaštiti potrošača.

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

3.1. Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Vlasnik Internet stranice se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Posjetitelja https://mz.najboljelokalno.com stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za Posjetitelje je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Posjetitelja. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Posjetitelj pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Vlasniku Internet stranice daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

3.2. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Posjetitelj odabirom opcije „registriraj se“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na): suglasnost da Vlasnik Internet stranice može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Vlasnik Internet stranice navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Posjetitelja i Vlasniku Internet stranice te sprječavanja eventualnih zloporaba; potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva Posjetitelja kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Vlasniku Internet stranice koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva Posjetitelja; suglasnost da mu se Vlasnik Internet stranice može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi; davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha Vlasnik Internet stranice će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Vlasnik Internet stranice neće razotkriti osobne podatke Posjetitelja trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Posjetitelja i Vlasniku Internet stranice te sprječavanja eventualnih zloporaba. Vlasnik Internet stranice će osigurati da se osobni podaci Posjetitelja drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Vlasniku Internet stranice.

Vlasnik Internet stranice se obvezuje Posjetiteljima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Posjetitelji zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Vlasnik Internet stranice će takve podatke izmjeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Posjetitelji pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, Posjetitelji jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

Maloljetnici

Osobe mlađe od 18 godina ne bi smjele davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon proteka zakonski utvrđenih rokova ili temeljem vašeg zahtjeva za brisanjem podataka. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo da nas kontaktirate na medimurski.stacun@gmail.com.

Nadalje, slobodni ste zahtijevati informacije o svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom, tko je još izvan naše organizacije primio vaše osobne podatke od nas, koji je izvor osobnih podataka (ako nam ih niste dali izravno) i kako dugo ćemo čuvati te podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Uz određene iznimke možete zatražiti da ih izbrišemo ili prestanemo s njihovom obradom ili možete samo tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog kontaktiranja (direktni marketing).

Ako podnesete zahtjev za ostvarivanje vaših prava obzirom na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razloga ne možemo ispuniti vaš zahtjev, poslat ćemo vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili vašem zahtjevu.

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo vas i nadležno nadzorno tijelo e-mail porukom u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi nećemo vam poslati u slučaju:

– ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivim bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
– ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
– ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo vas obavijestiti putem sredstava javnog obavještavanja ili slične jednako djelotvorne mjere).
Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), Zagreb, Martićeva 14.

Promjene naše Politike privatnosti

U slučaju promjena naše Politike privatnosti obavijestit ćemo vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

3.3. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobne podatke ne proslijeđujemo neovlaštenim osobama niti organizacijama, niti ih koristimo za neke druge, nepredviđene i nedozvoljene svrhe.
Prilikom plaćanja kreditnim karticama u web trgovini mz.najboljelokalno.com, kupac broj kreditne kartice i druge podatke upisuje izravno u obrazac pružatelja usluge online plaćanja, koji je sigurnom SSL vezom spojen s našom web trgovinom. Podaci o kreditnim karticama kupaca ne pohranjuju se u sustavu web trgovine mz.najboljelokalno.com te ni na koji način nisu izloženi dohvatu niti neovlaštenom korištenju od strane trećih osoba.

Da bi se zaštitili osobni podaci i sami Posjetitelji su odgovorni i dužni voditi brigu o sigurnosti svoje e-mail adrese te odgovarajuće antivirusne zaštite svog računala.

3.4. Stavljanje podataka Posjetitelja na raspolaganje trećim osobama

Vlasnik Internet stranice jamči da e-mail adresu i ostale podatke Posjetitelja neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Posjetitelja i Vlasniku Internet stranice te sprječavanja eventualnih zloporaba.

3.5. Otklanjanje pogrešaka

Vlasnik Internet stranice ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Posjetitelja, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

3.6. Prijava pogrešaka

Vlasnik Internet stranice ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili nanajbrži mogući način. Također ukoliko Vlasnik Internet stranice dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

3.7. Cookie

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li https://mz.najboljelokalno.com kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi https://mz.najboljelokalno.com?

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke.

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

4. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

4.1. Pravo na izmjene Općih uvjeta

Vlasnik Internet stranice zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Posjetitelji su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine
provjeriti važeće Opće uvjete.

4.2. Rješavanje sporova

Eventualne sporove Vlasnik Internet stranice i kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu. Moguće je i alternativno rješavanje sporova koje provode:

Hrvatska udruga za mirenje (hum.mirenje@gmail.com)
Hrvatska gospodarska komora (Centar za mirenje: mirenje@hgk.hr, Sud časti HGK: sudcasti@hgk.hr)
Hrvatska obrtnička komora (Centar za mirenje: mirenje@hok.hr, Sud časti HOK: sud-casti@hok.hr)
Hrvatska udruga poslodavaca (Centar za mirenje: hup@hup.hr)

4.3. Kopiranje

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

4.4. Internet stranice trećih osoba

Stranica Vlasniku Internet stranice https://mz.najboljelokalno.com može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Vlasniku Internet stranice, Vlasnik Internet stranice nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Vlasnik Internet stranice se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Posjetitelja te Vlasnik Internet stranice za takvo postupanje Posjetitelja ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Poljoprivredna zadruga Najbolje lokalno

Dr. Ivana Novaka 38.
40 000 Čakovec
E-mail: najboljelokalno@gmail.com

Međimurski Štacun

Svetojelenska cesta 13.
40000 Čakovec
Tel: 095 564 6763
E-mail: najboljelokalno@gmail.com

Uvjeti korištenja

Korištenjem internet stranice https://mz.najboljelokalno.com zbog prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu pribavljanja informacija o proizvodima ili bilo koju drugu svrhu.

1. OPĆE ODREDBE

Vlasnik Internet stranice ove Opće uvjete stavlja na raspolaganje Posjetiteljima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice https://mz.najboljelokalno.com u svrhu dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

1.1. Pojmovi

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:

Vlasnik Internet stranice https://mz.najboljelokalno.com

Poljoprivredna zadruga Najbolje lokalno
Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec, Hrvatska
Adresa elektroničke pošte: medimurski.stacun@gmail.com
Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem (MBS) 070120869
OIB 32275516169
Tijelo nadzora: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb
Upravitelj: Ivan Blažon
Transakcijski računi otvoreni u:
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.: IBAN: HR7324020061100816115

Posjetitelj Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na https://mz.najboljelokalno.com, u svrhu razgledavanja proizvoda koji se nude na toj stranici.

Korisnički podaci – cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Posjetitelju Internet stranice pristup zaštićenim područjima Stranice.

Korištenje: https://mz.najboljelokalno.com: pristup stranici https://mz.najboljelokalno.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste.

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na https://mz.najboljelokalno.com, a koje je moguće razgledati putem Internet stranice;

Sadržaj uključuje: sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način sadržaj svakog e-maila kojeg se šalju Posjetiteljima Internet stranice informacije u vezi proizvoda u određenom razdoblju.

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristup Internet stranici

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Posjetitelj Internet stranice se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

1.3. Prihvaćanje Općih uvjeta

Korištenjem https://mz.najboljelokalno.com smatra se da je Posjetitelj upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. mz.najboljelokalno.com otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica nije pročitao Opće uvjete.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Obveze Posjetitelja prilikom korištenja

Posjetitelj Internet stranice se obvezuje da neće:

• Koristiti Internet stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima.
• Unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Vlasnika Internet stranice ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem web stranica Posjetitelju se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Vlasnik Internet stranice izričito zadržava i ne prenosi na Posjetitelja bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

Posjetitelj osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Posjetitelji https://mz.najboljelokalno.com mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje isključivo na mjesta koja dozvoli Vlasnik Internet stranice, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Vlasnika Internet stranice zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava sve postavljene sadržaje te izbriše sadržaje koji ne odgovaraju gore navedenim pravilima.

Postavljanjem sadržaja, teksta, fotografija, videa ili bilo kojiih drugih materijala na https://mz.najboljelokalno.com Posjetitelji daju Vlasniku Internet stranicene ekskluzivno, trajno, neopozivo i potpuno pravo korištenja, reprodukcije, izmjena i prilagodbi, izdanja, prijevoda, kreiranja izvedenih sadržaja te prikazivanja i distribucije takvih sadržaja diljem svijeta putem svih medija bez obveze plaćanja naknade. Posjetitelji ujedno daju Vlasniku Internet stranice i njegovim partnerima pravo korištenja imena i/ili znaka koje ste naveli sa sadržajima.

Postavljanjem sadržaja bilo kojeg tipa ili oblika na https://mz.najboljelokalno.com Posjetitelji potvrđuju i jamče da:

• su vlasnici sadržaja kojeg postavljaju ili da na isti, na bilo koji drugi način imaju prava za korištenje;
• su sadržaji istiniti;
• korištenje sadržaja kojeg postavljaju ne povređuje ova pravila te neće nanijeti štetu trećim osobama;
• će nadoknaditi štetu za čiju se naknadu zahtjevi postave prema Vlasniku Internet stranice, a zbog eventualne štete koja bi nastala vašim sadržajima.

Vlasnik Internet stranice zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava i/ili briše sve postavljene sadržaje.

Vlasnik Internet stranice ne preuzima nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji postavljaju Posjetitelji ili bilo koja treća strana. Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, Posjetitelj će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju Posjetitelj se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštovati odredbe ovih Općih uvjeta.

Fotografije proizvoda prikazane na https://mz.najboljelokalno.com su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Vlasnik Internet stranice ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Posjetitelji vide na zaslonu svog monitora.

Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo Vlasnika Internet stranice nad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Vlasnika Internet stranice.

Sadržaj, onako kako je definiran u točki 1.1 uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranici, isključivo je vlasništvo Vlasnika Internet stranice i zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njegova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Vlasnik Internet stranice zadržava sva autorska prava stečena na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje) za korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.

Sav softver koji se koristi na https://mz.najboljelokalno.com vlasništvo je Vlasnika Internet stranice ili dobavljača softverskih rješenja i također je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Nije dozvoljeno korištenje stranice https://mz.najboljelokalno.com ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Vlasnika Internet stranice (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Vlasnik Internet stranice. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Vlasnika Internet stranice bez izravne pisane dozvole Vlasnika Internet stranice.

Vlasnik Internet stranice ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na https://mz.najboljelokalno.com, od strane Posjetitelja ili bilo koje treće osobe koja nije ovlaštena osoba Vlasnika Internet stranice. Vlasnik Internet stranice također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Posjetitelju time što se Posjetitelj oslonio na informacije dobivene putem https://mz.najboljelokalno.com. Posjetitelji preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili sjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem https://mz.najboljelokalno.com.

2.3. Odricanje od odgovornosti

2.3.1. Korištenje

Vlasnik Internet stranice se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

2.3.2. Uređaji

Vlasnik Internet stranice se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na https://mz.najboljelokalno.com i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja https://mz.najboljelokalno.com ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Vlasnik Internet stranice.

2.3.3. Oglašavanje

Dio stranica https://mz.najboljelokalno.com predviđen je za oglašavanje proizvoda i usluga trećih strana. Te treće strane (oglašivači) su dužni oglasne materijale, vizuale i ostale sadržaje usuglasiti sa zakonskim normama i pravilima. Vlasnik Internet stranice nije odgovoran za bilo kakve protupravnosti, pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

2.4. Izmjena Općih uvjeta

Vlasnik Internet stranice je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj https://mz.najboljelokalno.com, pod uvjetom javne objave na https://mz.najboljelokalno.com Internet stranici, a zbog čega su Posjetitelji dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Vlasnika Internet stranice bilo kakve odgovornosti.

2.5. Prijave povrede zaštite i prava

Vlasnik Internet stranice poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

2.6. Sporovi

Vlasnik Internet stranice i Posjetitelj će sve​ možebitne sporove uvijek nastojati riješavati​ sporazumno, a ako u tome nikako ne bi​ uspjeli, nadležan je stvarno nadležni sud u Varaždinu. Sporovi se mogu riješavati​ i izvansudski u slučaju prijedloga za mirenje​ pri ovlaštenom centru za mirenje​ u skladu sa Zakonom o mirenju i Pravilnikom odabranog centra za mirenje ili pri Sudu časti Hrvatske gospodarske komore (HGK) u slučaju prijave kupca Sudu časti, na koja prava potrošača upućuje Zakon o zaštiti potrošača.

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

3.1. Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Vlasnik Internet stranice se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Posjetitelja https://mz.najboljelokalno.com stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za Posjetitelje je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Posjetitelja. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Posjetitelj pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Vlasniku Internet stranice daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

3.2. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Posjetitelj odabirom opcije „registriraj se“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na): suglasnost da Vlasnik Internet stranice može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Vlasnik Internet stranice navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Posjetitelja i Vlasniku Internet stranice te sprječavanja eventualnih zloporaba; potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva Posjetitelja kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Vlasniku Internet stranice koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva Posjetitelja; suglasnost da mu se Vlasnik Internet stranice može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi; davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha Vlasnik Internet stranice će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Vlasnik Internet stranice neće razotkriti osobne podatke Posjetitelja trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Posjetitelja i Vlasniku Internet stranice te sprječavanja eventualnih zloporaba. Vlasnik Internet stranice će osigurati da se osobni podaci Posjetitelja drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Vlasniku Internet stranice.

Vlasnik Internet stranice se obvezuje Posjetiteljima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Posjetitelji zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Vlasnik Internet stranice će takve podatke izmjeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Posjetitelji pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, Posjetitelji jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

Maloljetnici

Osobe mlađe od 18 godina ne bi smjele davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon proteka zakonski utvrđenih rokova ili temeljem vašeg zahtjeva za brisanjem podataka. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo da nas kontaktirate na medimurski.stacun@gmail.com.

Nadalje, slobodni ste zahtijevati informacije o svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom, tko je još izvan naše organizacije primio vaše osobne podatke od nas, koji je izvor osobnih podataka (ako nam ih niste dali izravno) i kako dugo ćemo čuvati te podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Uz određene iznimke možete zatražiti da ih izbrišemo ili prestanemo s njihovom obradom ili možete samo tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog kontaktiranja (direktni marketing).

Ako podnesete zahtjev za ostvarivanje vaših prava obzirom na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razloga ne možemo ispuniti vaš zahtjev, poslat ćemo vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili vašem zahtjevu.

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo vas i nadležno nadzorno tijelo e-mail porukom u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi nećemo vam poslati u slučaju:

– ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivim bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
– ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
– ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo vas obavijestiti putem sredstava javnog obavještavanja ili slične jednako djelotvorne mjere).
Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), Zagreb, Martićeva 14.

Promjene naše Politike privatnosti

U slučaju promjena naše Politike privatnosti obavijestit ćemo vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

3.3. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobne podatke ne proslijeđujemo neovlaštenim osobama niti organizacijama, niti ih koristimo za neke druge, nepredviđene i nedozvoljene svrhe.
Prilikom plaćanja kreditnim karticama u web trgovini mz.najboljelokalno.com, kupac broj kreditne kartice i druge podatke upisuje izravno u obrazac pružatelja usluge online plaćanja, koji je sigurnom SSL vezom spojen s našom web trgovinom. Podaci o kreditnim karticama kupaca ne pohranjuju se u sustavu web trgovine mz.najboljelokalno.com te ni na koji način nisu izloženi dohvatu niti neovlaštenom korištenju od strane trećih osoba.

Da bi se zaštitili osobni podaci i sami Posjetitelji su odgovorni i dužni voditi brigu o sigurnosti svoje e-mail adrese te odgovarajuće antivirusne zaštite svog računala.

3.4. Stavljanje podataka Posjetitelja na raspolaganje trećim osobama

Vlasnik Internet stranice jamči da e-mail adresu i ostale podatke Posjetitelja neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Posjetitelja i Vlasniku Internet stranice te sprječavanja eventualnih zloporaba.

3.5. Otklanjanje pogrešaka

Vlasnik Internet stranice ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Posjetitelja, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

3.6. Prijava pogrešaka

Vlasnik Internet stranice ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili nanajbrži mogući način. Također ukoliko Vlasnik Internet stranice dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

3.7. Cookie

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li https://mz.najboljelokalno.com kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi https://mz.najboljelokalno.com?

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke.

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

4. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

4.1. Pravo na izmjene Općih uvjeta

Vlasnik Internet stranice zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Posjetitelji su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine
provjeriti važeće Opće uvjete.

4.2. Rješavanje sporova

Eventualne sporove Vlasnik Internet stranice i kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu. Moguće je i alternativno rješavanje sporova koje provode:

Hrvatska udruga za mirenje (hum.mirenje@gmail.com)
Hrvatska gospodarska komora (Centar za mirenje: mirenje@hgk.hr, Sud časti HGK: sudcasti@hgk.hr)
Hrvatska obrtnička komora (Centar za mirenje: mirenje@hok.hr, Sud časti HOK: sud-casti@hok.hr)
Hrvatska udruga poslodavaca (Centar za mirenje: hup@hup.hr)

4.3. Kopiranje

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

4.4. Internet stranice trećih osoba

Stranica Vlasniku Internet stranice https://mz.najboljelokalno.com može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Vlasniku Internet stranice, Vlasnik Internet stranice nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Vlasnik Internet stranice se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Posjetitelja te Vlasnik Internet stranice za takvo postupanje Posjetitelja ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Poljoprivredna zadruga Najbolje lokalno

Dr. Ivana Novaka 38.
40 000 Čakovec
E-mail: najboljelokalno@gmail.com

Međimurski Štacun

Svetojelenska cesta 13.
40000 Čakovec
Tel: 095 564 6763
E-mail: najboljelokalno@gmail.com